O třicet let zpět - medaile za sběr se vracejí

Před sedmadvaceti lety komunistický fízl Zdeněk Ondráček mlátil demonstranty jako člen pohotovostního pluku SNB. Dnes komunistický fízl Zdeněk Ondráček navrhuje vystoupení z NATO a roční vězení za urážku prezidenta. Stát nás šmíruje takovým způsobem, že by z toho Ondráčkovi kolegové ze Státní bezpečnosti měli vlhké sny. Socialismus se vrací. Ale nebojte, vracejí se i jeho pozitivnější stránky. Pivo za dvě padesát si sice nekoupíte, ale můžete dostat cenu za sběr železa.

Cena nebo ocenění?

Vše začalo v srpnu, kdy vedení MČ Praha 7 pojalo úmysl rozdávat ceny, konkrétně Cenu Prahy 7:

Oznámení na webu MČ

Těžko říct, co je k tomu vedlo. Možná zatoužili po metálobraní podobnému těm, při nichž se policejní šéfové dekorují navzájem a občas k tomu přiberou politiky, ale nemají ty správné kontakty tak začínají rozdáváním.

Někdy později někoho konečně napadlo přečíst si zákon, konkrétně § 10 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze a zjistil, že MČ sice může udělovat ceny, ale pouze za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části. Vzhledem k tomu, že účelem bylo ocenit zejména ideové spřízněnce a kamarády, kteří nikdy žádné dílo (natož významné, umělecké nebo - bohové nedopusťte - vědecké) nevytvořili, bylo nutno to celé poněkud přiohnout a kromě Cen přidat ještě Ocenění zastupitelstva. Ta žádný zákon nepředpokládá, takže sice mají zhruba stejnou reálnou hodnotu, jako barevný diplom ze Dne dětí, ale zase mají tu výhodu, že si je může udělovat kdo chce, jak chce a za co chce.

Pozoruhodné disciplíny

Ocenění se udělují v několika disciplínách. Některé jsou pochopitelné více (např. za záchranu života, za zásluhy v oblasti školství, zdravotnictví, kultury…) jiná méně až vůbec (třeba za “zásluhy o sousedský život v Praze 7” nebo “šíření dobrého jména městské části”). Témata, která MČ považuje za hodná ocenění jsou zvolena pozoruhodně. Zaráží mne zejména absence dvou kategorií: tou první jsou zásluhy v oblasti vědy a techniky a tou druhou pak podnikání a rozvoj ekonomiky.

V obou případech by bylo co a koho oceňovat. Naprosto nepřehlédnutelným způsobem se do historie Prahy 7 zapsal Aleš Zavoral, který z malého krcálku v Holešovicích vybudoval Alza.cz, firmu s ročním obratem bezmála patnáct miliard korun. Nejenom že změnil tvář české e-commerce, ale i jeho ekonomický přínos pro městskou část je nezpochybnitelný. Jeho firma nyní zaměstnává skoro tisíc lidí a odvádí zde daně. Jsou ale i méně známé případy, které dokázaly skloubit podnikání s nevídanými inovacemi.

V Tusarově ulici v Holešovicích sídlí firma Northern Star, jejíž technický ředitel p. Starý je kapacitou v oblasti optických záznamových médií. Vyvinuli tam unikátní datový nosič Data Tresor Disc, který řeší palčivý problém informačních technologií, totiž skutečně spolehlivé a trvalé ukládání dat a přitom je použitelný v běžné DVD mechanice. Také ho tam vyrábějí a distribuují do celého světa. To je podle mého názoru skutečné pokračování v tradici Prahy 7, která je historicky průmyslová a technická; ne zabránit zbourání rozpadlé tovární haly a vytvořit v ní další “multifunkční prostor”, který přežívá jenom z veřejných prostředků.

Za rohem od nich v Dělnické zase sídlí MakersLab a co by kamenem dohodil od sídla úřadu pak Brmlab, hackerspaces se zásluhou na rozvoji a hlavně netradičních aplikacích 3D tisku, mikroelektroniky, kryptografie a kybernetické bezpečnosti…

To jsou jenom lidé, které znám já osobně. Nepochybuji o tom, že jich je mnohem více. Na ocenění ale nemají nárok, protože sice dali práci mnoha lidem a přispívají do rozpočtu, ale nezasloužili se o sousedský život - ať už to má být cokoliv - což je nejspíš důležitější.

Chápu, že pro socialistické vedení radnice je podnikání sprostým slovem a činností, kterou je nutno maximálně přiškrtit regulací a pokud možno vymýtit parkovacími zónami. Ale alespoň tu vědu a techniku by mohli vzít na milost.

Toto téma jsem otevřel na záříjovém jednání zastupitelstva. Tázal jsem se, proč byly zvoleny kategorie zrovna takto. Na jasně položenou otázku mi starosta Čižinský jako obvykle neodpověděl, ale doporučil mi toto:

Chtěl bych vás vyzvat, abyste ty nominace poslal, protože podle mého názoru se vejdou do kategorie Šíření dobrého jména Prahy 7. Tam se vejde i mnoho dalších kategorií, na které jsme nemysleli. (…) . A ty kategorie, to je vodítko, které jsme sestavili jako rada pro to, aby lidé měli nějaké vodítko, jakým způsobem nominovat do těch kategorií… Ale jak říkám, Šíření dobrého jména Prahy 7 - tam lze vztáhnout skutečně téměř jakoukoliv aktivitu, která je nějakým způsobem ocenění hodná.

Návrhy jsem neposlal. Přijde mi trapné a ponižující někoho nominovat do zbytkové kategorie, kam lze vztáhnout “skutečně téměř jakoukoliv aktivitu. Kromě toho je to nesmyslné. Ti lidé to nedělají proto, aby “šířili dobré jméno Prahy 7”. Jejich konání rozsah MČ dalece přesahuje a oceňovat Alzu nebo PP za šíření dobrého jména mi přijde zcela absurdní.

Koaliční radní František Vosecký (zodpovědný za sport, místní Agendu 21 - ať už je to cokoliv - a podporu podnikání) k tomu dodal:

Chtěl jsem, dámy a pánové, zareagovat na vaši výtku, že jsme nezahrnuli do cen Prahy 7 podnikatele. Jako Rada MČ plánujeme samostatnou soutěž o nejlepšího podnikatele Prahy 7 s tím, že momentálně pracujeme na tom, jak technicky tu soutěž zajistit, jak stanovit kategorie a tak podobně… Pakliže budeme pokračovat podle harmonogramu, tak předpokládám, že v lednu budeme vyhlašovat první obnovený ročník soutěže o nejlepšího podnikatele, kde předpokládám, že i vámi zmiňovaní by se rozhodně do některých kategorií vešli a ocenění by si třeba i zasloužili…

Pan Vosecký bohužel nepochopil rozdíl mezi spotřebitelskou anketou (alespoň to předchozí ročníky této soutěže byly) a oceněním městské části. O vypovídací hodnotě oné ankety pak svědčí skutečnost, že se v ní sešel zhruba pětinásobek hlasů, než kolik má Praha 7 vůbec obyvatel.

Kdo rozhoduje?

Ptal jsem se také, kdo a jakým způsobem bude o udělení cen rozhodovat. Starosta Čižinský odpověděl:

O těch cenách - o udělení těch cen - rozhoduje zastupitelstvo. To znamená, my ty návrhy budeme veřejně projednávat na zastupitelstvu.

Veřejné projednávání se konalo na listopadovém zasedání. Zastupitelstvo mu věnovalo celé dvě minuty a čtyřicet sekund času, z nichž ovšem většinu zabralo zjišťování, proč z předem publikovaných podkladů vypadlo jmého jednoho z oceněných. Starostou předložený materiál byl schválen bez jakékoliv rozpravy či hodnocení, jak je ostatně na zastupitelstvu zvykem, koalice si proválcuje cokoliv silou.

Buďto tedy byli oceněni úplně všichni navržení, nebo bylo skutečné rozhodnutí učiněno neveřejně, potajmu. O který z těchto případů se jedná se snažím zjistit zdvořilým dotazem, o jehož úspěšnosti budu čtenářstvo informovat.

Kdo vyhrál?

Hojně zastoupené jsou kategorie sousedství a dobrovolnictví. Fetiš “sousedských vztahů”, kterým trpí současné vedení Prahy 7 upřímně nechápu. Ve velkoměstě se snaží bez větších úspěchů budovat ideu sousedské pospolitosti v duchu dojemných barvotiskových příběhů z vesnic předminulého století. Máme pro tento účel dokonce speciální radní, Hanu Třeštíkovou.

Takže mohl být vyznamenán příkladně jistý pan Dohnal, za “organizování sousedského sběru železa pro dobročinné účely”.

Jaké je z toho morální ponaučení? Chcete-li být oceněni politiky Městské části Praha 7, neobchodujte, nevynalézejte, nevěnujte se vědě. Šikanujte ostatní, aby sbírali železo a budete dobrými sousedy.

Poslední aktualizace: 17. 11. 2016. Kompletní historii změn najdete na GitHubu.